Sales conditions

1. ALLE FACTUREN ZIJN INTEGRAAL BETAALBAAR OP VERVALDAG. 2. BIJ NIET VOLLEDIGE BETALING OP VERVALDAG WORDEN ALLE NIET-VERVALLEN FACTUREN ONDMIDDELLIJK OPEISBAAR. 3. ELK NIET OP DE VERVALDAG BETAALD BEDRAG WORDT VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDELIJKE INGEBREKESTELLING VERMEERDERD MET EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VAN 10% (MET EEN MINIMUUM VAN 250 EURO) EN EEN NALATIGHEIDSINTREST CONFORM DE WET VAN 02/08/2002. 4. ALLEEN DE RECHTBANKEN TE ANTWERPEN ZIJN BEVOEGD OM ALLE GESCHILLEN TE BESLECHTEN.