Medipim wordt gebruikt door 60% van de Belgische apotheken

Algemeen gebruik

Hieronder zie je een grafiek uit de Google Analytics van Medipim. Die toont het gebruik van de tool door apothekers in België tussen 1 augustus 2018 en 1 augustus 2019. Wat valt er op?

De data is opgesplitst in twee soorten gebruikers: enerzijds de software gebruikers (Corilus, Farmad, Officinal, Nextpharm, Sabco, Pharmony, iPharma of Health One), en anderzijds gebruikers van het online platform van Medipim.

De cijfers tonen aan dat 93% van de sessies gebeurt via de software pakketten en 7% via het online platform. Opvallend is dat de sessieduur en het aantal pagina’s per sessie van de platform gebruikers beduidend hoger liggen: respectievelijk 14 minuten vs 2 minuten en 9 pagina’s vs 2 pagina’s per sessie. Dat is gemakkelijk te verklaren: de online tool van Medipim is ideaal om meer globale research te doen over producten, producenten, etc... De sessies vanuit software hebben betrekking op slechts één productpagina.

In de periode van één jaar meten we ongeveer 545K sessies en 58K gebruikers. Het grootste aandeel aan terugkerende gebruikers vinden we bij de platform gebruikers: 37% versus 23%.

General use of the Medipim software and platform

Demografisch

Laten we ook eens naar het profiel kijken van de gebruikers van Medipim.

De meeste sessies - zowel voor software als platform - zijn uitgevoerd door de leeftijdsgroep tussen 25 en 44 jaar. Drie op vier sessies komen bovendien van vrouwelijke gebruikers.

Demographics about the Medipim users
Geografisch

Het merendeel van de gebruikers bevindt zich in Vlaanderen - meer bepaald in Brussel, Antwerpen en Gent. In Franstalig België heeft Liège de meeste gebruikers. De software wordt het vaakst bezocht in Anderlecht en Brussel. Het platform is het populairst in Antwerpen en Sint-Niklaas, waar de klantendienst van Febelco huist.

Medipim Geograpfisch gebruik

Technologie

Hoewel Medipim mobile friendly is, merken we dat 98% de gebruikers via desktop gebruik maakt van Medipim.

Chrome is veruit de meest gebruikte browser in de pharma-sector. Dit is de top 3 van de populairste browsers voor Medipim:

  1. Chrome - 81,4%
  2. Internet Explorer - 12,3%
  3. Mozilla Firefox - 3%